Mazsola csoport

Csoportban dolgozó óvodapedagógusok:

Tóth Gáborné- Mártika néni

Pedagógiai asszisztens: Horogh-_Hódos Judit

Nevelést- oktatást segítő dajka: Szakál Attiláné - Évike néni

Arra törekszünk, hogy minden gyerek számára szeretetteljes, bizalmon alapuló, vidám, közösségi élményekben gazdag óvodai éveket biztosítsunk.

Minden lehetőséget megragadva rendszeresen szervezünk kulturális programokat, kirándulásokat ; a nagycsoportos gyerekek számára erdei tábort.

Kiemelten foglalkozunk az egészséges életmódra neveléssel. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek természetes mozgásának kielégítése céljából a szabad játék, szabad mozgás biztosítására.

Fontosnak tartjuk a környezettudatos magatartás kialakítását.A természet és a környezet megismerése, szeretet, védelme határozza meg a tevékenységeinket.

Képek csoportról