Szivárvány Óvoda

Az óvoda 1961-ben épült, a gyógyfürdőhöz közel, zöldövezetben.

A régi épület 1981-ben 98 m2-es zsibongóval bővült, itt szervezzük a közös gyermekprogramokat, ünnepségeket. 2000. év nyarán az udvaron 72 m2-es fedett játékszín épült, melyet 2003-ban díszburkolattal láttunk el, így kedvezőtlen időjárás esetén is biztosított a gyermekek szabad levegőn való tartózkodása.

Óvodánk a Szivárvány nevet 2008. szeptember. 1-én vette fel. A tágas udvaron fából, műanyagból készült mozgásfejlesztő játékok /csúszda, mókuskerék, rönk mászóka, babaház, mérleghinta, repülő, rotikom elemek, faülőkével körbekerített homokozó; alapítványi támogatásból beszerzett egyensúlyozó lépegető, fa mókuskerék és hintaló/ található. A csoportszobai bútorokat az évek során folyamatosan újakra cseréltük, a kiegészítő kisbútorokat is beleértve.

A játékeszköz ellátottság jónak mondható, a gyermekek érdeklődéséhez, játéktémákhoz illeszkedő eszközök választéka rendelkezésünkre áll. Minden csoportnak van CD lejátszós rádiós magnója. Közös használatra rendelkezésre áll TV, videomagnó, videokamera, mini HIFI, fényképezőgép, DVD lejátszó, írásvetítő.

A tagóvoda vezetői és a nevelői szoba egyaránt számítógéppel felszerelt, modern bútorokkal berendezett. Fénymásoló gép, nyomtató és szkenner, fax is található itt.

A gyermekek nevelése 4 gyermekcsoportban történik, melyek vegyes összetételűek.

A gyermekeink többsége rendezett családi körülmények között él. A szülők összetétele eltérő képet mutat: van közöttük többdiplomás, magasan kvalifikált és egyszerű munkás, sőt munkanélküli is. Hátrányos helyzetű gyermekek száma elenyésző.

Személyi ellátottság
- 8 fő óvodapedagógus (mindannyian felsőfokú végzettségűek, 4 fő szakvizsgázott, a 120 órás továbbképzési kötelezettségét mindegyikük teljesítette),
- 1 fő pedagógiai asszisztens
- 4 fő nevelő-oktató munkát segítő (dajka), mindegyikük dajkaképzőt végzett,
- 1 fő udvaros részmunkaidőben dolgozik.

A mi óvodánk olyan óvoda, ahová a gyermekek szorongás nélkül érkeznek, mert érzik, hogy szeretik, tisztelik őket.

Alapvető célunk a sokoldalú személyiségfejlesztés, az érzelmi biztonságot nyújtó modellértékű viselkedés, a tanulás iránti vágy felkeltése. A személyiségközpontúság dominál, a magasabb rendű közösségi értékek hatása érvényesül, a rend és a spontaneitás összhangban van.

Minden gyermek esélyt kap arra, hogy önmaga értékeit felismerhesse, saját lehetőségeinek megfelelően fejlődjön, kellő lelkierőt, akaratot és pozitív élményt szerezve, szellemileg feltöltődve, fizikailag megerősödve kezdhesse az iskolai életet.

A hatékony fejlesztő munkára, az egyéni fejlesztésre, a differenciált bánásmódra helyezzük a hangsúlyt, az életkori sajátosságokat figyelembe véve.

A játékot a gyermek alapvető és legfőbb tevékenységi formájának tekintjük. Kiemelten figyelünk az egyéniség kialakítására, az én-fejlődésre, a hátrányok leküzdésére.

A gyermek autonómiáját tiszteletben tartó fejlesztés érvényesül. Törekvésünk, hogy szeretetben, érzelmi biztonságban, szabad, nyugodt légkörben, sok élménnyel gazdagodva élvezzék a gyermekek az óvodában töltött éveket.