Bambínó Óvoda

Kedves Szülők és Érdeklődők!

Szeretettel köszöntjük honlapunkon.

Óvodánk körzete Hajdúszoboszló délkeleti részének nagy területét öleli fel.

Óvodás gyermekeink nagy többsége e területről érkezik hozzánk, de a város távollevő területeiről is szívesen elhozzák a gyermekeket, mivel óvodánk jól megközelíthető.

A körzetünkben élő szülők nagy része fizikai munkás, sok a GYES-en a lévő anya és jelentős a munkanélküliek száma is.Óvodánkban 8 fő óvodapedagógus jó szakmai felkészültséggel látja el feladatát, 4 fő szakvizsgával rendelkezik.Munkánkat segíti 1 fő pedagógiai asszisztens. Az egyéni kompetenciákat, értékeket igyekeznek maximálisan kihasználni a gyermekek tudatos fejlesztése érdekébe.

Pedagógiai hitvallásunk a gyermekek tiszteletére és szeretetére épül, ahol a gyermekszerető és szakképzett nevelő-oktató munkát segítő dolgozó is az óvónővel összhangban segíti munkánkat.

Óvodánk helyiségei megfelelnek az óvoda funkciójának. A csoportszobák tágasak, igényesen berendezettek és jól felszereltek.Tornaszobánk lehetőséget nyújt a mozgás fejlesztésére,valamint az egyéb programok megszervezésére.


A helyi tevékenységközpontú nevelési programunk eredményes megvalósulásához szükséges alapvető eszközök adottak, anyanyelvi programunk megvalósításához gazdag könyvtár, bábkészlet, nyelvi és drámajáték eszköztár áll rendelkezésünkre.A gyermekek egyéni fejlesztése,differenciált nevelése kiemelt feladatunk.

Udvarunk tágas füves, fás, csendes, a gyermekek kedvenc játszó és helye, hiszen sokszínű, változatos, élményt nyújtó tevékenységi lehetőséget kínál.

Intézményünk működése során közvetlen partnereink igényeit, elvárásait helyezzük középpontba.

4 vegyes életkorú csoportunkban családias légkört biztosítunk gyermekeink számára, és lehetőséget teremtünk a testvérek együtt maradására.

Gyermekeink egyéni érdeklődésüknek, képességeiknek megfelelően vehetnek részt kiegészítő programjainkon (zene-ovi, vízhez szoktatás, hittan,angol,mozgásfejlesztés stb.)

Nevelőmunkánkban - a családdal együttműködve - arra törekszünk, hogy tevékeny, vidám, kiegyensúlyozott, boldog gyermekkort biztosítsunk óvodásaink számára.
Köszönjük megtisztelő figyelmét.