Manókert Óvoda

Kedves Kollégák, Szülők, Érdeklődők!

Közoktatási intézményünk, a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Manókert Óvodája (4200 Hajdúszoboszló, Ady Endre u. 54.) a városunkban élő óvodáskorú gyermekek nevelését, sokoldalú fejlesztését és a sikeres iskolakezdéshez szükséges készségek, képességek, elsajátítását tűzte ki célul.

Óvodánkban, melyet 1980-ban adtak át, évente több mint 80 gyermek veszi igénybe az óvodai ellátást. Intézményünk, a város északi területén, kertes, családi házas környezetben helyezkedik el. Óvodánk 100 férőhelyes, 4 vegyes életkorú csoporttal működik, ahol lehetőséget biztosítunk a testvérek együttnevelésére.

A Pedagógiai Programunk cél és feladat rendszere:
- Tartalmazza: A prevenció és fejlesztés mellett, a hagyományőrzést, a manuális tevékenykedtetést és népi mozgáskultúra alapozását
- Támaszkodik: Nagy Jenőné: "Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel" című programjára
- Alapoz: a gyermek érzelmi nevelésére, tevékenykedtetésére, alkotókészségének fejlesztésére

Hiszünk a szokások és hagyományok nevelő erejében, feladatunk azoknak az értékeknek őrzése és hiteles átadása, amely az alapot képezi magyarságunkban. Minden alkalmat megragadunk a hagyományok, ünnepek kialakítására. Érvényesítjük a fokozatosság, a folyamatosság, a rendszeresség elvét. A gyermeki személyiségre építően hat a hagyományápolás, ünnepelés, mert mély érzelmi töltést ad neki, aktív résztvevője ezeknek. Az ünnep gazdagságát a meghittségben és érzelmekben is kifejezzük.

Tágas, füves udvarral rendelkezünk, ahol az udvari nagymozgást fejlesztő fajátékok sokoldalúan kielégítik a gyermekek mozgásigényét. Fedett filagória biztosítja a gyermekek számára a mindenkori szabad levegőn való tartózkodást, mindennapi testnevelést, mozgási lehetőségeket, a szabad játékot. Csoportszobáink tágasak, világosak és külön kiszolgáló helyiségek (mosdók, öltözők) tartoznak hozzá.

Az alkalmazotti kör tagjai szakképzettek, innovatívak, szakmai ambícióval rendelkezők. Képesek az együttműködésre, egymás munkájának, egymás és a gyermekek személyiségének tiszteletben tartására, elfogadására. Az óvodapedagógus, dajka, pedagógiai asszisztens együttműködése javítja a nevelőmunka eredményességét.
Közösségünk együtt haladó, együtt gondolkodó, összefogásra képes. A közösség magját jó húzóerővel, kitartással, kreativitással, jó humorral rendelkező tapasztalt szakképzett törzsgárda alkotja.

Intézményünket gyermekközpontú, befogadó szellemiség jellemzi, mely minden gyermek számára biztosítja az egyéni hozzáférést.

Erősségeink:
- A jól szervezett óvodai csoportok (rugalmas napirend, jól felépített heti rend, alapos előkészület, megfelelő tervezés).
- A partnerközpontú működés szellemében elkötelezett pedagógusaink színvonalas együttműködést tartanak fenn a családokkal (alapja a kölcsönös bizalom és informáltság).
- Frappáns gyermeknapi rendezvényeink, autentikus hagyományőrző programjaink, jókedvünk, vidámságunk megőrzendő az elkövetkezendőkben is.
- Megnőtt a tevékenységek szerepe a napi óvodai életben, és jól láthatóak a játék elsődlegességének jelei.
- Óvodánk fejlesztő munkája a szabad játékra, a környezet tevékeny megismerésére, a mozgásra, illetve a művészeti nevelésre alapozódik.
- Egyéni fejlettséghez igazodva biztosítjuk a gyermekek képességeinek optimális fejlesztését, hogy megfeleljenek a velük szemben támasztott követelményeknek.
- Nevelőmunkánk során a családokkal együttműködve, a családok elvárásaihoz, igényeihez igazodva, azt kielégítve szervezzük életünket.
- Szeretetteljes, biztonságos légkörre, differenciált személyiségfejlesztésre, a zökkenőmentes iskolakezdés előkészítésére törekszünk.

Szeretettel várjuk betekintésre óvodánkban a hét bármely napján!