Aprónép Óvoda

Kedves Szülők!Óvodánk, a város központi részén, a bölcsőde szomszédságában helyezkedik el. A helyi autóbusz járat közeli megállójának köszönhetően jól megközelíthető.
Óvodánk régi építésű, de kis méretéből adódóan családias jellegű.
3 vegyes életkorú csoporttal működünk, melynek kialakítása függ az ide járó gyermekek korosztályos összetételétől.
Minden csoportunk külön bejáratú, önálló öltözővel, mosdóval rendelkezik, mely biztosítja a gondozási feladatok nyugodt ellátását.
A gyermekek élettere esztétikus, csoportszobáink tágasak, hangulatosak. Intézményünk tornaszobával is rendelkezik.
Udvarunk fás, virágos, jól felszerelt és rendezett. Adottságaink lehetővé teszik, hogy a gyermekek óvodai életük minél nagyobb részét a szabadban tölthessék.
Udvari játékaink a gyermekeknek sokoldalú, életkoruknak megfelelő mozgáslehetőséget biztosítanak.
Mind nevelőtestületünk, mind nevelő-oktató munkát segítő dolgozóink elhivatottak, szakmailag jól felkészültek.
A gyermekek számára olyan érzelmi biztonságot nyújtó, befogadó, derűs, szeretetteljes környezetet, bizalomra épülő, családias légkört teremtünk, melyben biztonságban érezhetik magukat, a szülők biztonságban tudhatják gyermekeiket.


Elfogadjuk a mássággal élő, sajátos nevelési igényű gyermekeket, egyenlő esélyeket teremtünk fejlődésükhöz.
A gyermekek fejlődéséhez biztosítjuk a szabad játékot. E mellett sok szabadon választott érdekes, képességeiket fejlesztő tevékenységet biztosítunk számukra.
Fontosnak tarjuk anyanyelvi, testi, kommunikációs-kooperációs képességeik fejlesztését, arra törekszünk, hogy sikeresen tudják majd megkezdeni iskolai életüket.
A családokkal tartandó jól együttműködő és segítőkész kapcsolat kialakítását fontosnak tartjuk.
Hagyományainkkal, ünnepeinkkel izgalmassá, örömtelivé, tevékeny várakozássá formáljuk a hétköznapokat, amik jelentős alkalmak az óvoda életében.


Óvodánkban lehetősége van a rászoruló gyermekeknek gyógytestnevelésre.
Igény szerint járhatnak , játékos angol nyelvű foglalkozásra, református hitoktatásra, mozgáskoordinációs tornára.
Óvodánkban közhasznú alapítvány működik, mely anyagi segítséget nyújt a gyermekek életének, mozgás és mentális fejlődésének elősegítésére.


Amennyiben megfelelünk elvárásaiknak, elképzeléseiknek várjuk jelentkezésüket, szeretettel fogadjuk gyermekeiket!

Képek Óvódánkról