Mesevár Óvoda

Óvodánk a városközpontban, a víztorony közelében helyezkedik el.

A város egyik legrégebben alapított óvodája, melyet 1984-ben teljesen újjáépítettek.

Erre azért volt szükség, mert a környéken az új lakótelep építésével, a fiatal családok beköltözésével jelentősen megnövekedett az óvodákorú gyermekek száma.

A gyermekeket 3 csoportban látjuk el, a csoportszobák világosak szellősek, rendelkezünk külön öltözővel, mosdóval, és tornaszobával. A tornaszoba ad helyet speciális szolgáltatásainknak, a gyermekprogramoknak /gyógytorna,Megmozgató-tehetséggondozó műhely,Mókás Manó Torna,angol /.

Óvodánkat forgalmas út nem határolja. Ezáltal tiszta egészséges levegőn tartózkodhatnak a gyermekek az udvaron.
Sok fa, bokor biztosítja nyáron a hűsítő árnyékot. A nagyobb füves, homokos részek mellett egy betonborítású területtel is rendelkezünk, ahol eső után is játszani lehet.

6 fő óvodapedagógusunk nagy szakmai elhivatottsággal, gyermekszeretettel végzi munkáját, 2 fő szakvizsgával rendelkezik, 3 fő nevelő-oktató munkát végző (dajka) és 1 fő pedagógiai asszisztens segíti a feladatok, célok megvalósítását.

Udvarunk esztétikáját, szépségét 1 fő részfoglalkozású udvaros dolgozó teremti meg.

Óvodánkba a gyermekek egy része lakótelepről, másik része családi házas környezetből érkezik.

A gyermekek egyéni fejlettségét figyelembe véve végezzük pedagógiai munkánkat.

Arra törekszünk, hogy óvodásaink minél gyakrabban találkozzanak természetes környezetükben állatokkal, növényekkel, tevékenykedés közben közvetlen tapasztalás útján szerezzenek ismereteket. A hozzánk érkező gyermekek számára biztosítjuk a kellemes, barátságos légkört és mindazokat a feltételeket, melyek hozzájárulnak személyiségük fejlődéséhez.

Óvodánk minden dolgozóját a gyermekek érdekeit védő, őértük való tenni akarás jellemzi.