Lurkó Óvoda


Tisztelettel köszöntjük azokat, akik óvodánk után érdeklődnek!Engedjék meg, hogy bemutassuk Önöknek a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Lurkó Óvodáját, működési feltételeit, és nevelőmunkáját.
Négy csoportos óvodánk kedvező környezeti adottságokkal rendelkező, 90 gyermek befogadására alkalmas földszintes épület, mely Hajdúszoboszló kertvárosában, csendes, forgalomtól mentes utcában, a Törökdomb u. 11. szám alatt helyezkedik el.
Az óvoda nyitva tartása: hétfőtől ? péntekig 6-17óráig.
A szorgalmi idő: szeptember 1-től következő év augusztus 31-ig tart.
A nyári zárás ideje: 4 hét, erre az időre a családok igényéhez igazodva a gyerekeket a Bambinó Óvoda fogadja.
AZ ÓVODA SZEMÉLYI FELTÉTELEI
Az óvoda családias, biztonságos, nyugodt légkörének megteremtéséről, a gyerekekről 14 főből álló gyermekszerető, lelkiismeretes, jó szaktudású alkalmazotti közösség gondoskodik.
Gyermekcsoportonként 2 főiskolai végzettségű óvodapedagógus látja el a nevelőmunkát az óvoda teljes nyitva tartásában.
A hatékony nevelés érdekében jól együttműködő, egymást harmonikusan kiegészítő óvónői párok dolgoznak.
Heti egy alkalommal gyógypedagógus, pszichológus segíti a rászoruló gyermekek fejlesztését, felzárkóztatását.
A nevelőmunkát segítő alkalmazottak: a szakképzett dajkák és az udvaros a csoportok életében aktívan részt vesznek, a zavartalan működéshez fontos tevékenységük. Méltó segítőtársaink, környezetünk rendezettsége, tisztasága munkájuk eredménye.
AZ ÓVODA TÁRGYI FELTÉTELEI
Óvodánk épületét, udvarát, berendezését úgy alakítottuk ki, hogy a lehető legjobban szolgálja a gyerekek nevelését, és megfelelő környezetet biztosítson a dolgozóknak.
Az intézmény komfortja: a csoportszobák, az öltözők, mosdóhelyiségek és konyha gondozottsága, az udvar esztétikája, karbantartottsága feltételeket teremt a nevelőmunkához.
A Micimackó, a Pumukli, a Nefelejcs és a Hétszínvirág csoportok termei otthonos, barátságos, derűs hangulatot árasztanak, tükrözik nevelési programunk sajátosságait, és az óvodapedagógusok igényességét, kreativitását. Bensőséges kuckók, sarkok csábítják a gyermekeket az elmélyült játékra, változatos tevékenységekre.
Jól felszerelt tornaszoba segíti a gyermekek mozgásigényének kielégítését.
A patináns óvodaépületünket övező parkszerű udvar egészséges, ideális környezet, zöld területeivel, árnyékot adó fáival jó közérzetet biztosít a gyerekeknek, felnőtteknek.
A tágas udvarunk, létesítményeink felszerelései, játszóhelyei kitűnő lehetőséget nyújtanak a mozgásfejlesztésre, a gazdag, sokszínű játékra. (filagória, terasz, homokozók, csúszdák, hinták, szánkózó domb, mászókák, egyensúlyozó eszközök, focipálya).
A gyerekekkel közösen kialakított zöldségeskert egész évben lehetőséget nyújt tapasztalatszerzésre, és különböző munkajellegű tevékenységekre.
NEVELŐMUNKÁNK
Óvodánk nevelési arculatát az 1999 szeptemberében bevezetett Pedagógiai Programunkban határoztuk meg. Célunk megegyezik az ONAP-ban megfogalmazottakkal - a magyar óvodapedagógia és pszichológia alapjaira támaszkodva - egyetértve azzal a megfogalmazással, hogy elsődleges a családi nevelés és az óvoda ezt egészíti ki.
ALAPVETŐ CÉLJAINK
A családi nevelést kiegészítve a 3-7 éves korú gyermekek nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése.
Sokoldalú képességfejlesztés segítségével a személyiség fejlődésének biztosítása.
Az életkori és az egyéni sajátosságok figyelembe vételével a gyermeki játékszabadság tiszteletben tartásával, környezetében jól eligazodó, jó kapcsolatteremtő képességekkel rendelkező, az iskolai életmódra alkalmassá váló gyermekek nevelése.
Legfontosabb nevelési feladatunk: a gondjainkra bízott gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.
Ezen belül: mozgás és anyanyelvi kultúra fejlesztése.
A gyermekek testi-lelki jó érzését, sürgetésmentes, elfogadó légkörrel biztosítjuk. Folyamatos életszervezéssel a gyermeki lét ritmusához igazodó napirenddel feszültségmentes körülményeket igyekszünk biztosítani. A napirend rugalmas keretei lehetővé teszik, hogy a gyerekek saját életritmusuknak megfelelően, a szülők lehetőségeihez igazodva érkezzenek és távozzanak az óvodából.
A heti rend tevékenységei:
- Anyanyelvi nevelés
- Mese-vers
- Külső világ tevékeny megismerésére nevelés
- Külső világ tevékeny megismerésére nevelés (Matematika)
- Rajzolás, mintázás, kézimunka
- Ének-zene, énekes játékok
- Mozgás
- Mindennapos testnevelés
A játék - mint a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége - kapja a legnagyobb teret óvodai nevelésünkben. Programunkban a játékot valamennyi tevékenység keretének, a tanulás, a munka, és az ismeretszerzés színterének, nevelésünk leghatékonyabb eszközének tekintjük. Nevelőtestületünk arra törekszik, hogy naponta megteremtsük a hosszantartó, zavartalan, tartalmas játék feltételeit, amely a gyermekek elemi, pszichikus szükséglete.
Óvodánkban a tanulás folyamatos, az egész nap folyamán adódó helyzetekben: játékban, természetes környezetben, kiránduláson, sétán, az óvodapedagógusok által kezdeményezett és irányított tevékenységekben és időkeretekben valósul meg.
HAGYOMÁNYAINK, ÜNNEPEINK, RENDEZVÉNYEINK
Az óvodai ünnepek fontos alkalmak az életünkben. Az ünnepvárás, a készülődés távlatot ad a gyermekeknek és a felnőtteknek. A saját hangulattal és tartalommal változatosságot jelentenek a mindennapok során. Ilyenek: a gyermekek születés- és névnapja, őszi kavalkád, Mikulás, Karácsony, Farsang, Március 15., Húsvét, Anyák napja, Lurkó nap, Évzáró és ballagási ünnepség.
Hagyomány óvodánkban: a színház, a kiállítás látogatások.
ÓVODÁNK KAPCSOLATA A CSALÁDDAL
Törekszünk a bizalomra épülő család ? óvoda kapcsolat mélyítésére, a nevelési elvek közelítésére, szem előtt tartva a szülők elsődleges jogát a nevelésben.
Csoportszervezésünkkel a családiasságot kívánjuk biztosítani. Vegyes életkorú csoportokkal működünk, így lehetőség van testvérek, a különböző korú barátok együtt nevelésére, és az óvodás évek alatt ugyanazok az óvodapedagógusok foglalkoznak a gyerekekkel.
Óvodánkban lehetőségük van a szülőknek az óvodai élet megismerésére, a gyermekcsoport megválasztására.
Az együttműködés formái változatosak:
Beiratkozás, családlátogatás, anyás beszoktatás, szülői értekezlet, fogadóóra, nyílt napok, kirándulások, közös ünnepélyek: farsang, anyák napja, évzáró, ballagás.
AMIRE BÜSZKÉK VAGYUNK: Az évente több alkalommal megrendezett Ovi-Foci bajnokságon gyermekeink rendszeresen dobogós helyen végeznek.
2015-ben első alkalommal került megrendezésre az Ovi-Olimpia, ahol az óvodánk csapata szintén szép eredménnyel büszkélkedhetett.
Két alkalommal vehettünk részt Budapesten a "Pindur-Pandúr" közlekedési és környezetvédelmi vetélkedőn, ahol részvételünket különféle közlekedést segítő eszközökkel jutalmazták.

ÓVODÁNK SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSAI
Nevelési időben szervezett térítésmentes szolgáltatások:
Fejlesztő pedagógiai, pszichológiai tanácsadás, fejlesztő pedagógus, pszichológus bevonásával. Ovi-foci, hittan.
Ortopéd orvos javaslatára heti egy alkalommal szakvizsgázott óvodapedagógus gyógytestnevelést tart a gyermekek számára.
A szülők igényei alapján nagycsoportos korú gyermekeknek, a nevelési időn túl szervezett térítésmentes szolgáltatás: angol nyelv.
A szülők igényei alapján nagycsoportos korú gyermekeknek, a nevelési időn túl szervezett térítéses szolgáltatások: vízhez szoktatás, karate oktatás.
Minden korosztály számára biztosított: Zumba. Ovi-Mozi

1996-tól az óvodánkban alapítvány is működik, mely lehetőséget biztosít - a felajánlható 1%-at fogadva - az óvodai fejlesztésekre.
Mindez számos előnnyel jár a gyermekek és az óvoda számára. Köszönjük a szülők eddigi támogatását, kérjük, hogy amennyiben lehetőségük van arra, hogy rendelkező nyilatkozatot tegyenek a befizetett adójuk 1%-áról, akkor az óvoda alapítványát jelöljék meg kedvezményezettként.

ALAPÍTVÁNY NEVE: "Törökdomb úti óvodásokért" alapítvány
ADÓSZÁM: 18549012-1-09

Köszönjük, hogy elolvasta tájékoztatónkat!
Hajdúszoboszló, 2015. március 30.

Tisztelettel:
Pinczésné Nagy Anett
tagóvodavezető
Az Óvoda nevelőtestülete és alkalmazottai