Küldetésnyilatkozat

A Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda tagóvodái olyan intézmények, amelyek figyelembe veszik – a nevelés folyamatának szervezése során, tartalmának és módszereinek megválasztásakor – a gyermekek szociokulturális hátterét.

Jól felszerelt óvodáinkban nevelésünk biztosítja a gyermekek számára az iskolába lépéshez szükséges készségek és képességek megszerzését, miközben személyiségük szabadon kibontakozhat. Így szűkebb és tágabb környezetükben képesek lesznek boldogulni, mivel alkalmazható "tudásra" tesznek szert.

Igényeljük, hogy a gyermekek, szülők, alkalmazotti közösségünk véleménynyilvánítással segítse a nevelőmunkát, a célok meghatározását, lehetőség szerint aktívan vegyenek részt a megvalósításban.

Nyitottak vagyunk a különböző adottságokkal, készségekkel, képességekkel rendelkező gyermekek fogadására, az integrált nevelés-oktatás lehetőségét biztosítva.

A nevelő-oktató munka színvonalát a pedagógusok rendszeres továbbképzésével, önképzésével biztosítjuk.

Hisszük, valljuk, hogy tevékenységközpontú, öröm és sikerorientált, értékközvetítő óvodai modellünk jól szolgálja a gyermekek fizikai és lelki egyensúlyának és a folyamatos önfejlesztés képességének megvalósítását.

Elérhetőségeink

Cím:
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 14.


Telefon:
06 (52) 273-180